אשמח שתעביר את השאלון הזה

לחבר או שניים מהשכונה

ותכתוב כאן למי העברת