כשאתה חוזר הביתה בלילה

?כמה אתה מרגיש דרוך

לא

דרוך

3.

מאוד

דרוך

אם היית יכול לשנות דבר אחד בסביבה

,כדי להרגיש יותר בטוח ופחות דרוך

?מה היית משנה