צלם את כל החפצים והמוצרים שנמצאים איתך תמיד בזמן הליכה בלילה באיזור

...זאת התמונה שלי לדוגמא

צרף תמונה
Max File Size 15MB

...כמה שניות שתעלה התמונה