?קרה לך מקרה לאורך השנים שהפחיד אותך מאוד

?איפה זה קרה

?רוצה לספר מה קרה

?איפה אתה גר